Novinky
30.08.2020
LICHTWESEN - VYSOKOFREKVENČNÍ ENERGETICKÉ ESENCE PRO LÉČENÍ A OSOBNÍ ROZVOJ
    Energetizované produkty LichtWesen působí pozitivně na Vaše duševní a tak i celkové zdraví.  Tyto energetizované produkty nového milénia vyrá... číst celé
25.09.2020
ODKAZ SVĚTA SVĚTLA A LÁSKY PRO SOUČASNOU SPOLEČENSKOU SITUACI A NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ
Meditace pro spojení se svým srdcem ze dne 9. 12. 2020 https://www.youtube.com/watch?v=3j6DG87KwjU Toto je nahrávka ze dne 25. 9. 2020 z přímého n... číst celé
08.10.2016
SOMAVEDIC - Léčení nemocí způsobených GPZ a elektrosmogem
Somavedic je "přístroj", který harmonizuje prostředí, ve kterém žijeme... Somavedic odstraňuje překážky, bránící tělu, aby se samo uzdravilo … Soma... číst celé
Zobrazit všechny novinky

DOPRAVA

 

PŘI NÁKUPU NAD 1500 Kč

 

Z D A R M A

--------------------------------

kontakt:

esoterickyobchudek@seznam.cz

tel: 775 166 535

Dobrá Voda u Č. Budějovic

 1. Úvod
 2. ODRUŠOVAČE ZÁŘENÍ
 3. Odrušovače BioProtect

ODRUŠOVAČE ZÁŘENÍ / Odrušovače BioProtect

BioProtect

Elektromagnetické záření

Elektromagnetický smogzatěžující naše životní prostředí, je všudypřítomným a bohužel neustále se zvyšujícím problémem. Jsme permanentně vystaveni jak přirozenému záření, které zde bylo vždy, tak i nepřirozenému, které vzniká okolo elektro-zařízení a vyzařuje v určitých frekvencích milionkrát silněji. Každé elektrické zařízení, jako např. televizory, počítače, světla, lampy, el.vedení, wifi, rádia, mikrovlnky, Hifi, automobily, vysílače mobilních operátorů…vytváří elektromagnetické zářící pole. Rozšířením mobilních telefonů se problematika elektrosmogu ještě mnohonásobně zvýraznila. Většina z nás si už život bez zmiňovaných vymožeností dnešní doby nedokáže ani představit, přičemž si neuvědomujeme, že vystavujeme organizmus nebezpečnému elektromagnetickému záření a ohrožujeme tím své zdraví. Bohužel toto zatížení stoupá každým dnem a je daní, kterou za tyto vymoženosti moderní doby musíme zaplatit.

Naše tělní buňky

Neurony Uvědomímeli si, že funkce našeho těla jsou řízeny nízkofrekvenčními elektrickými impulsy, a že naše tělo se skládá ze 70% z vody, která je vynikajícím vodičem a nosičem informací, tak pochopíme, že naše buňky jsou součástí nejen chemického, ale i elektrického systému těla, a že jsou velice citlivé na elektromagnetické pole okolo nás. Je zřejmé, že veškeré okolní záření (elektrosmog) impulsy našeho těla ovlivňuje, ba dokonce naše tělo jej pohlcuje jako houba. Díky tomuto vznikají poruchy v biologických procesech, na základě “falešných příkazů” elektromagnetickým polem. Tento proces způsobí tzv. „STRES BUNĚK“ následně vedoucí k možným dysfunkcím či poškození zdraví.

Co je “STRES BUNĚK” ?

Naše tělo obsahuje cca. 60 až 80 biliónů buněk . Ve zdravém těle plní každá buňka jí svěřenou funkci správně. Ale u buněk, které se díky negativním okolním vlivům nacházejí ve “STRESU“ je jejich funkce narušena nebo dokonce zcela selže. Dojde li k většímu rozsahu narušení buněk nebo dokonce jejich skupin, nastává výpadek funkcí s následkem celé řady zdravotníchElelktropotenciál beněčné membrány potíží.

Buňky mezi sebou a okolím přenášejí prostřednictvím buněčné membrány informace a energii. V zásadě uvnitř buňky převažují negativně nabité ionty nad vnějšími kladně nabitými ionty. V důsledku rozdílné koncentrace odlišně nabitých iontů vzniká na buněčné membráně elektrické napětí, které je obvykle mezi 65-80mV. Toto napětí je regulováno malými iontovými kanálky nacházející se v membráně buňky. Dojde-li v důsledku buněčného stresu k uzavření kanálků, nastává blokace výměny energie a informací, přičemž současně klesá přirozené napětí buněčné membrány. Díky tomuto jevu jsou buněčné funkce negativně ovlivněny a ústí v zdravotní problémy všeho druhu.

Zdravotní problémy

Odborníci celého světa se shodují na škodlivosti elektrosmogu a varují před sebemenším zatížením, které může vést k následujícím zdravotním symptomům:

 • Nespavost
 • Nervozita a neklid
 • Únava
 • Snížení výkonu
 • Bolesti hlavy, migrény
 • Hučení v uších
 • Pomočování
 • Erektilní dysfunkce
 • Poruchy paměti
 • Alergie
 • Pocení
 • Poruchy soustředění a učení
 • Poruchy oběhu krve
 • Poruchy srdečního rytmu
 • Zhroucení imunitního systému
 • Leukémie
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Genetické změny
 • Rakovina

Elektrosmog a jeho vlnové složení

Na základě výzkumu bylo prokázáno, že elektromagnetické vlny jsou dvojího charakteru.

Příčné vlnění

Jednou se elektromagnetické vlny objevují  jako příčné,  jejichž vlnění je kolmé na směr šíření, obdobně jako u vlny na vodní hladině, kdy se vlna pohybuje nahoru a dolu při současném horizontálním pohybu vpřed. Jako když hodíte kámen do vody.  Toto vlnění je dnes využíváno  k technickým účelům a je měřitelné dostupnými měřícími přístroji. Příčné vlnění bylo pojmenováno po jeho objeviteli panu Hertzovi a jeho frekvence se měří ve stejnojmenné jednotce Hertz [Hz].  Je taktéž označováno jako „Transversální vlnění“

Podélné vlnění  (“Tesla vlnění”)

Druhou složkou elektromagnetického vlnění je podélné (longitudální) vlnění, které již před mnoha lety objevil a popsal Nikola Tesla. Často bývá toto vlnění nazýváno Tesla vlnou nebo také skalární vlnění. Podélné vlnění kmitá podélně ke směru jeho šíření. Bohužel, podélné vlnění není dodnes měřitelné běžnými měřícími přístroji, byť má na naše zdraví značný biologický vliv.

Podélné vlnění je měřitelné pouze prostřednictvím biologických měřících metod, jako je například ELEKTROAKUPUNKTURA (Dr. Voll) , KINEZIOLOGICKÝ SVALOVÝ TEST, dále je zjistitelné prostřednictvím krevního obrazu při mikroskopii v zástinu (darkfield microscopy), změnami na EEG a dalšími fyziologickými měřeními. Lze je taktéž doložit při růstových pokusech na rostlinách.

Biologicky škodlivý vliv na organizmus má především “Podélné vlnění”, které je součástí měřitelného “Příčného vlnění”.

Eliminace podélného vlnění

Při vývoji produktů “BioProtect” byly aplikovány fyzikální zákony a  již 100 let staré poznatky Nikoly Tesly o podélném vlnění, což umožnilo jeho biologicky škodlivý vliv odstranit.

Bioprotect prokazatelně harmonizuje elektrosmog a eliminuje negativní účinky zdraví škodlivého záření v našem okolí, na pracovišti i v osobním životě. Naše produkty odrušují škodlivé záření vznikající v okolí domácích spotřebičů (TV, Hifi, počítačů, mobilních telefonů, ledniček,…), elektro-zařízení, podzemních zdrojů vody, patogenních zón a také kosmické záření, které negativně ovlivňuje imunitní systém a metabolizmus, což může vést až k závažným zdravotním problémům. Na psychické úrovni záření způsobuje nespavost, deprese, agresivitu nebo přecitlivělost na stres.

Biologicky zatěžující účinkyelektromagnet. záření jsou zapříčiněny TESLA VLNĚNÍM, které je součástí měřitelného příčného vlnění. Jeho účinek není fyzikálně energetický, nýbrž informační a tudíž TESLA VLNĚNÍ  se nedá technickými měřícími přístroji zachytit. K jejich změření jsou nutné biologické měřící postupy (Elektroakupunktura EAV, Dr. Voll), které umožňují prozkoumání zákonitosti již před sto lety popsaného TESLA VLNĚNÍ. Použití těchto zákonitostí umožnilo biologicky škodlivý vliv podélného vlnění odstranit, aniž by technicky využité příčné vlny byly ovlivněny. Touto cestou byly vyvinuty produkty „BioProtec“ chránící naše zdraví před škodlivými vlivy elektromagnetického záření.

Tesla vlna je příčina

Druhou složkou elektromagnetického vlnění je podélné “TESLA VLNĚNÍ“. Bohužel, podélné vlnění není dodnes měřitelné běžnými měřícími přístroji, byť má na naše zdraví značný biologický vliv. Podélné vlnění je měřitelné pouze prostřednictvím biolog. měřících metod, jako je například ELEKTROAKUPUNKTURA (Dr. Voll) , KINEZIOLOGICKÝ SVALOVÝ TEST, dále je zjistitelný prostřednictvím krevního obrazu při mikroskopii v zástinu (darkfield microscopy), změnami na EEG a dalšími fyziologickými měřeními. Lze je taktéž doložit při růstových pokusech na rostlinách.

Patogenní zóny, …

Také patogenní zóny a vodní žíly vyzařují zdraví škodlivé Tesla vlny. Pro jejich zjištění byly vyvinuty speciální měřící procesy, které napomohly najít správné rezonátory neutralizující Tesla vlnění. Tyto byly následně nasazeny v “BioProtect” produktech.

Rezonanční chování Tesla vlny je zásadní

Pro vyřešení problému elektromagnetického záření a eliminace TESLA VLNY jsou důležité její vlastnosti a rezonanční chování. Příjemce, např. člověk, stojící s vlnami v rezonanci se jeví jakoby veškeré záření pohltil, zatímco jiné méně dobré rezonátory v bezprostřední blízkosti zůstávají neovlivněny.
Bohužel biologické organizmy jsou vynikajícími rezonátory Tesla vlnění a tudiž přitahují záření na sebe. Proto při vývoji produktů “BioProdect“ musely být nalezeny silnější rezonátory než je lidské tělo, aby na sebe stáhly škodlivé vlny a člověk zůstal neovlivněn.
Takovýmito rezonátory jsou např. krystaly, určité geometrické formy a také ve vhodných materiálech uložené homeopatické informace. K najití vhodných rezonátorů posloužila opět elektroakupunktura.
Některé z těchto rezonátorů působí také na dálku, alespoň v určitých frekvenčních pásmech. Veškeré tyto poznatky a zkušenosti byly použity při vývoji a optimalizaci “BioProtect“ produktů.

Aplikace fyzikálních zákonů přírody

Bioprotectprodukty jako silné rezonátory na sebe přitahují zdraví škodlivé záření a zároveň jej eliminují za použití přírodních fyzikálních zákonů. Toto je založeno na principu destruktivní interference. Potkají-li se dvě po sobě jdoucí vlny stejné délky, frekvence, amplitudy a jsou-li k tomu jejich fáze proti sobě o 180°  posunuty, tak se vzájemně neutralizují. Výsledkem je, že zdraví škodlivé TESLA záření je pohlceno a neutralizováno, přičemž základní příčné (Herz) vlnění zůstává nedotčeno.

 

Bioprotect prokazatelně chrání

Jednoduché experimenty jednoznčně ukázaly funkčnost produktů BioProtect

Elektroakupunktura EAV

Elektroakupunktura EAV podle Dr. Voll je nejjednodušší metoda k prokázání účinnosti BioProtect produktů. Vlastní měření trvá pouze několik sekund, takže se v krátké době nechá realizovat vícekrát.

U testované osoby byl nejprve změřen okamžitý bioenergetický stav, přičemž hodnoty měření byly zaznamenány jako výchozí. Následně testovaná osoba telefonovala cca. 10 min mobilním telefonem a měření se opakovalo. Na stejných měřených bodech došlo ke změně jejich původních hodnot o cca. 30 jednotek, což představuje enormní zátěž organizmu. Následně byl použitý mobil opatřen BioProtect Handy čipem a testovaná osoba po cca. 30 minutách, kdy došlo k regeneraci buňek od předchozího stresu,  opětovně telofonovala asi 10 minut. Poslední, třetí, měření vykázalo identické hodnoty s prvním měřením, které reprezentovalo nezatížený výchozí stav, tzn. nulová zátěž.
Tento negativní vliv elektromagnetického záření mobilů se dá jednoduše za nasazení BioProtect-Handy neutralizovat, aniž by došlo k omezení funkčnosti nebo výkonu telefonu.

Druhý experiment byl proveden na běžném administrativním pracovišti, kdy byl opětovně zjištěn výchozí bioenergetický stav měřené osoby, který byl v tomto případě cca. 25 jednotek mimo normál. Měření zřetelně prokázalo negativní vliv prostředí (Na pracovišti se nacházel : PC, tiskárna, lampa, elektrické kabely, telefon, mobil,….). Zatížená osoba obratem zavěsila na krk BioProtect-Card. Následné opakované měření proběhlo po určité době s postupně lepšícími se hodnotami až k normálu.

BioProtect produkty prokazatelně chrání před zdraví škodlivým zářením elektromagnetických polí, což bylo rovněž prokázáno krevním obrazem v mikroskopu v zástinu.

Testované osobě byl odebrán vzorek krve za běžného denního rytmu, který reprezentuje obraz zdravého člověka (obrázek vlevo) se zřetelně zaoblenými červenými krvinkami volně proudící v řečišti. Tatáž osoba vedla asi 10 minutový rozhovor mobilním telefonem. Po ukončení telefonátu byl odebrán druhý vzorek krve (obrázek vprostřed)., který byl diametrálně odlišný od prvního vzorku. Červené krvinky již neproudily krevním řečištěm, nevykazovaly pravidelný oblý tvar, ale tvořily shluky a řetězce připomínající mince. V odborných kruzích se uvedený stav nazývá „Řetízkování“, který je typický především pro dlouhodobě těžce nemocné osoby nebo pacienty s rakovinou.
Třetí obrázek reprezentuje krevní obraz stejné osoby po 10 minutovém telefonátu mobilním telefonem opatřeným BioProtect-Handy čipem. Krvinky proudí neomezeně , mají pravidelný tvar, neřetízkují a jsou schopny plnit svoji úlohu.

Výsledky experimentu potvrzují neutralizující účinnost BioProtect produktů, kdy po použití mobilního telefonu nedochází k řetízkování červených krvinek, kdy krev proudí bez omezení řetištěm a plní svoji úlohu.

Experiment s pšenicí

Škodlivé účinky elektromagnetického záření a neutralizující účinek BioProtect-produktů byly zjištěny při experimentech s pšeničnými klíčky. Na levém obrázku byly klíčky zalévány vodou z kohoutku, která byla předtím cca. 1 min ozářena mobilním telefonem. Klíčky na prostředním obrázku byly zalévány stejnou vodou, která ale nebyla ozářena. Vzorek zalévaný ozářenou vodou rostl zřetelně hůře. Na pravém obrázku byla pšenice taktéž zalévána mobilem ozářenou vodou, ale v tomto případě byl mobil opatřen BioProtect-Handy čipem. Zde se efekt omezeného růstu neprojevil.

Obdobné experimenty byly prováděny mnohými vědci, mimo jiné mezi ně patří i Prof. Kroeplin ze Stuttgartu. Stejný test, za dodržení specifických podmínek, může být proveden i laikem.

Pšeničné klíčky jednoznačně prokazují ochrannou účinnost BioProtect produktů.

Novinky z našeho blogu

PŘÍVĚSEK PRO HOJNOST ŽIVOTA
08.01.2021
PŘÍVĚSEK PRO HOJNOST ŽIVOTA
Nově máme v nabídce naprosto jedinečný vysokofrekvenční přívěšek od firmy LichtWesen. Je vhodný pro ty, kteří mají chuť začít v životě něco nového a ... číst celé
NANEBEVZATÍ MISTŘI A JEJICH POZEMSKÁ VTĚLENÍ
28.10.2020
NANEBEVZATÍ MISTŘI A JEJICH POZEMSKÁ VTĚLENÍ
Tzv. "Nanebevstoupení mistři" jsou bytosti Světla a Lásky, jenž často procházeli v dávných i nedávných dobách pozemskými vtěleními. Je zajímavé uvědom... číst celé
internetové obchodyNajduZboží.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.