Novinky
30.08.2020
LICHTWESEN - VYSOKOFREKVENČNÍ ENERGETICKÉ ESENCE PRO LÉČENÍ A OSOBNÍ ROZVOJ
    Energetizované produkty LichtWesen působí pozitivně na Vaše duševní a tak i celkové zdraví.  Tyto energetizované produkty nového milénia vyrá... číst celé
25.09.2020
ODKAZ DUCHA SVATÉHO PRO SOUČASNOU SPOLEČENSKOU SITUACI A NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ
Toto je nahrávka ze dne 25. 9. 2020 z přímého napojení skrze channeling na Ducha Svatého. Vzkaz pro ty, kteří hledají co dál.... Nahrávku si můžete ... číst celé
08.10.2016
SOMAVEDIC - Léčení nemocí způsobených GPZ a elektrosmogem
Somavedic je "přístroj", který harmonizuje prostředí, ve kterém žijeme... Somavedic odstraňuje překážky, bránící tělu, aby se samo uzdravilo … Soma... číst celé
Zobrazit všechny novinky

DOPRAVA

 

PŘI NÁKUPU NAD 1500 Kč

 

Z D A R M A

--------------------------------

kontakt:

esoterickyobchudek@seznam.cz

tel: 775 166 535

Dobrá Voda u Č. Budějovic

  1. Úvod
  2. Chenelling z 25. 9. 2020
Chenelling z 25. 9. 2020

"Takže prosím Ducha Svatého o sdělení informací pro nás pro všechny, kdo prožíváme tuto životní situaci, jakým způsobem se k ní máme postavit, jak jí máme brát , jak jí máme vidět, jakým způsobem je pro nás nejlepší jí prožívat a co si z ní máme odnést."

"Takže dalo by se říct, že v dnešní době je mocná síla, která prostupuje tímto vesmírem na vrcholu poznání vás samotných. Každý z vás jako takový vidí úroveň nebo úrovně, kterými si prochází po věky věků. A měl by k nim přistupovat jako k něčemu, co přichází jednak minulosti a očišťuje se a jednak jako k něčemu, co přichází z budoucnosti a zakotvuje se v přítomném okamžiku. Měl by každý z vás vidět sebe sama něco jako cibuli, která se právě loupe aby došla až na samotný střed, kde uzří, že nic není samo od sebe, že vše je prostoupeno Duchem, Duchem Svatým a je to prostě takové, jaké to  právě je v tom okamžiku, v kterém je to prožíváno. Měli byste se vlastně v této siutaci uvolnit a nikam nespěchat, netlačit na situaci, aby se rychle změnila. Je přesně taková, jaká je pro vás zapotřebí, abyste došli k očištění a prošli do Světla, které je vámi samotnými, které je ve vás zakotveno a skrze Ducha Svatého, který skrze vás vidí, slyší, vnímá, promlouvá, prožívám, je to život sám v tomto těle a v každé bytosti, abyste k němu našli cestu a propojili se s ním na všech úrovních nebo na tolika úrovních, na kolika máte kapacitu je prožívat. Takže ta dnešní situace není pro lidi vůbec jednoduchá. Vytvořili si spletitý situační labyrint, kdy jejich mysl vlastně tápe co dál, proč se to děje, co bysme měli udělat, aby se to změnilo, zlepšilo. Je to však odraz vás samých. Ve vašich postojích v této situaci se vlastně zrcadlí povětšinou strach. Znamená to, že jste ovládáni v tomto životě strachem. Strachem ze smrti, který vás paralyzuje, strachem ze změny, strachem z mnoha věcí - každý má trošku jiný model strachu. Někteří z vás jsou "nad věcí" a jsou povzneseni a vidí to Světlo, které sem proudí a to Světlo je vlastně něco jakoby transformační energie, která prosákne do samotného podhoubí nebo až do samotného středu, kde se propojí s vaším duchem a váš duch bude prosvícen, bude vynesen na povrch událostí. Takže nebudete muset vlastně řešit budoucnost, nebudete muset řešit, co by se vám mohlo stát. Vy náhle uzříte, že není jiné možnosti, než být právě teď a tady a všechno ostatní je mysl, která klokotá po různých křivkách, po různých jakoby bodech, o které se opírá a staví konstrukce, které ale budou náhle sesypány, jako domeček z karet. A vy znovu uzříte, že jediné, co má smysl je právě spočívat v přítomnosti, v přítomném prožitku v Duchu Svatém, Ducha Svatého a to jste vskutku vy sami. Není nic jiného, než že vše je utkáno z Boží lásky a moudrosti. Tvůrčí síla vesmíru, to jsem Já, Duch Svatý, je prostoupena vskutku vším, co je živé, co vidíte, co můžete poznat a poznáváte to právě tím samým Duchem Svatým, ze kterého je to vytvořeno :-). Není vlastně nic jiného než Duch Svatý, který prostupuje vše. Láska, která přebývá ve vašem srdci je přímé napojení na Milost Boží, která prostupuje vše. Dalo by se říct, že Duch Svatý je Milost Boží. Je to životní síla, životní energie, moudrost všeprostupujícího světla lásky a zároveň pohlcující a tvořící moudrost celého universa nebo celých vesmírů, celých eonů, ale vše se to děje vstkutku jen v mysli každého jedince. Měli byste slyšet to ticho, které pulsuje ve vašem srdci, ve vašem bytí, jímž jsem středem právě Já, neboli Duch Svatý. Sice v nejvyšší úrovni jsem neosobní bytí, neosobní síla, která se projevuje v každém okamžiku. Pro vás je vlastně důležité, abyste se uvolnili, abyste co nejvíce spočívali ve vašem středu a nenechali se vláčet myšlenkovými procesy, které se právě očišťují. Skrze vás prochází tak mohutný proud, že lidské bytosti uzří vlastně sami vlastní podstatu, když se vzdají tototo ztotožnění se s koncepty a myšlenkovými procesy.

Takže se uvolněte, spočiňte ve svém středu, neboli ve svém srdci, kde uslyšíte, budete vnímat mohutné ticho, hlubinu, která jakoby se začla vynořovat do vašeho vědomí. Mysl tím utichá a vy jste prostoupeni tímto, čemu říkáte Duch Svatý. Je to láska, bytí, je to klid, mohutná energie, láskyplná, která se právě vynořuje z vašeho srdce, nebo spíše skrze vaše srdce. A vy se jím nechte zcela pohltit. Uvolněte celé tělo a zcela se jí odevzdejte, jako kdybyste vše "pustili". Všechno vaše snažení odevzdáte této hlubině a tomuto tichu, které se vynořuje, prostupuje srdcem do vaší mysli, do celého těla, až zde není nic jiného, než přítomný prožitek.........

..........Tak a teď se pomalinku zaměřte svojí pozorností opět do srdce a zde uvidíte jakoby malinkaté bílé světýlko nebo světlo z bílého světla, takovou tečku, která začíná zářit všemi směry, do všech stran a prostupuje postupně všemi vašemi úrovněmi, ať už o nich víte nebo nevíte. Vidíte jen tu záři, která se z této hlubiny šíří do všech směrů a časů, do všech úrovní - fyzických, nefyzických, abstraktních, duálních, jakákoliv úroveň, kterou by si mysl dokázala představit a kterou by si představit ani nedovedla, protože o ní nemá ani ponětí....., vše je prostoupeno tímto Světlem. Ztrácíte pocit individuality, není zde najednou ani pocit jakéhosi já, je zde jenom tento prožitek, prožitek překračující vše, co bychom si dokázali představit. Je to jen ticho, láska. Láska už je něco jako osobní úroveň. A Láska Boží je všeprostupující tvůrčí síla, je součástí Ducha Svatého, je to stavební kámen přírody, všeho...., a uvědomte si jen samotné prožívání. Bdělost je ten paprsek Světla, který si uvědomuje toto ticho a tuto hlubinu a tím jste vy, tím jsme my, tím je vše.... Toto uvědomění si ticha a hloubky je.... nekonečný mír a laskavost. Naslouchání tomuto klidu a tichu je nejvyšší možná úroveń, kterou lze dosáhnout za pomocí fyzické úrovně, fyzického vtělení. Je jen ticho, bdělost, blaženost, jak říkají Indové "Sat-Čit-Ánanda" a vše prostupující uvolněné uvědomnění....

Takže toto je odkaz pro tuto dobu, pro tuto soudobou situaci, která se začne proměňovat a ve společnosti začne vytvářet ohromné vlny. Vlny, které povedou lidstvo k napětí a možná i k nějakým nepříjemným projevům. Vy, pokud možno, se uvolňujte každý den do tohoto hlubinného stavu, do tohoto hlubokého ponoru se do sebe samého, do Ducha Svatého a buďte připraveni na to, abyste tento stav prožívali pokud možno permanentně nebo se na něj dokázali naladit v situacích, kde by právě toto napětí mohlo vznikat nebo kde vzniká a tím budete léčit vlastně uvědomnění u ostatních. Kde ten hrot toho emočního napětí, té emoční křivky bude jakokdyby zevnitř nedstruován nebo se bude rozpouštět sám v sobě, protože tuto úroveň, kterou ponesete, něco jako úroveň světla pro ostatní bude přítomna v každém okamžiku ve vašem životě. Ona už zde přítomna je, jen je třeba se na ní naladit a propojit se sám se vlastně sám sebou, jakožto s všeprostupujícím Duchem, Duchem Svatým, moudrostí bytí, prožíváním samotným, jak chcete tomu říkat to je v podstatě jedno. Je to klid, láska, uvědomnění.

Seberealizace v tomto Duchu je nejvyšší možnou úrovní, kterou lze překročit individualitu, individuální prožitek. Vy si ho ponecháte jako možnost, ale už budete navždy vědět, že jste vše prostupujícím světlem, láskou, uvědomněním, blažeností. Takže tato Sat-Čit-Ánanda, jak se říká v Indii, je mohutnou transformační silou a energií, která udělá posun kvantovým způsobem ve vašem vývoji, rozvoji a celkovém nastavení. Postupně prohloubíte tuto úroveň tak, že objevíte stav, kterému se říká Samádhi, který je neosobním bytím v mnoha úrovních, kterých si není většina lidsta, nebo téměř nikdo, jen pár jedinců, vědomo. Je to transformační energie, která maže, vymazává, pocit oddělenosti a spočívá v Duchu Samém, v nekonečné prázdnotě a moudrosti, naplnění, lásce, laskavosti. Ztrácí se pojem o těle a hluboké vnory do vědomí vám ukážou možnosti, které si běžnou myslí není možné uvědomit. A skutečnost surovou takovou, jaká je - Boží Přítomnost v každém, v každém procesu. Tyto stavy jsou neoddělitelné od všeho, od každé bytosti, která byť se cítí individualitou, je to její možnost, úroveň prožívání této reality. 

Samozřejmě, vždy se budete z tohoto budete patrně vracet, až na některé výjimky, které dokáží v těchto stavech setrvat po dlouhou dobu a transformují tyto stavy běžné mysli u většiny společnosti - ať už si to lidé uvědomují nebo ne. Ale tato úroveň je vskutku poznání samotné Skutečnosti takové, jaká je, bez ohledu na to, co si mysl mylí o tom nebo bez ohledu na to, jak byste si představovali život. To je vlastně úplně mimo jakýkoliv koncept a představu. Pouhé hluboké uvědomnění a bytí.

Takže vám pro tuto chvíli přeji hodně štěstí a radosti, pokory, úsměv v srdci vůči vám samotným, vůči všem, porozumnění a s láskou objímám všechny.

Dáte to! Jste ti, kteří si zvolili touto cestou jít. Jste mnou samým. Není nic jiného než Láska, Svoboda, Uvědomnění, Nekonečný Prostor. 

Mír vám, mír všem, ve všem je mír

Amen

Novinky z našeho blogu

NANEBEVZATÍ MISTŘI A JEJICH POZEMSKÁ VTĚLENÍ
28.10.2020
NANEBEVZATÍ MISTŘI A JEJICH POZEMSKÁ VTĚLENÍ
Tzv. "Nanebevstoupení mistři" jsou bytosti Světla a Lásky, jenž často procházeli v dávných i nedávných dobách pozemskými vtěleními. Je zajímavé uvědom... číst celé
internetové obchodyNajduZboží.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.